+357 22 410 100

Το Ακτινολογικό Τμήμα στο Ιατρικό Κέντρο Ευαγγελίστρια είναι ενταγμένο στο ΓεΣΥ από το 2020. Εξυπηρετεί ασθενείς δικαιούχους του ΓεΣΥ με επαγγελματισμό εφαρμόζοντας τις διαδικασίες που προβλέπονται από το σύστημα. Είναι εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας ακτινολογικά μηχανήματα τα οποία χειρίζονται άρτια καταρτισμένο προσωπικό σε συνεργασία με εμπείρους γιατρούς Ακτινολόγους.

Το Ακτινολογικό Τμήμα διαθέτει:

  • 2 Ακτινολογικά – ακτινοσκοπικά μηχανήματα
  • Φορητό ακτινολογικό μηχάνημα
  • Υπερηχογράφους (Ultrasound)
  • Σύγχρονο αξονικό τομογράφο (CT) 16 τομών
  • Ακτινολογικό μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας AGFA- DR 400

 

Στο Τμήμα πραγματοποιούνται οι ακόλουθες διαγνωστικές εξετάσεις:

  • Όλες οι κλασικές ακτινογραφίες.
  • Όλες οι κλασικές ακτινοσκοπικές εξετάσεις όπως πυελογραφία, βαριούχο γεύμα, βαριούχος υποκλυσμός, έλεγχος λεπτού εντέρου, έλεγχος οισοφάγου, έλεγχος γαστρικού δακτυλίου.
  • Ακτινογραφίες ολόκληρης σπονδυλικής στήλης για σκολίωση ή κύφωση
  • Διαγνωστικές βιοψίες μαστού, θυρεοειδή και εσωτερικών οργάνων καθώς και παρακεντήσεις και παροχετεύσεις αποστημάτων ή άλλων παθολογικών συλλογών που γίνονται από εξειδικευμένο επεμβατικό Ακτινολόγο με τη χρήση υπερηχογράφου και/ή αξονικού τομογράφου (CT).
  • Εντοπιστικές εξετάσεις παθολογίας μαστού.