+357 22 410 100

Το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως.

Είναι επανδρωμένο με ιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό και με επί-καθήκοντι ειδικούς ιατρούς που μπορούν να κληθούν για να αντιμετωπίσουν επείγοντα περιστατικά. Το Τμήμα διαθέτει εξεταστήρια (με δυνατότητες καρδιοαναπνευστικής αναζοογόνωσης) και μικρό χειρουργείο.

Υποστιρίζεται από Ασθενοφόρο όχημα 24/7.