+357 22 410 100

Στο Τμήμα Γαστρεντερολογίας και Ενδοσκοπήσεων της κλινικής μας οι συνεργάτες ιατροί γαστρεντερολόγοι χρησιμοποιώντας σύγχρονο εξοπλισμό (video endoscopes) διεκπεραιώνουν όλες τις απαραίτητες διαγνωστικές και θεραπευτικές εξετάσεις της γαστρεντερολογίας όπως:

  • γαστροσκοπήσεις
  • κολονοσκοπήσεις
  • πρωκτοσκοπήσεις
  • σιγμοειδοσκοπήσεις
  • πολυπεκτομές ανώτερου και κατώτερου πεπτικού
  • και ενδoσκοπικές αιμόστασεις

Επιπρόσθετα, οι συνεργάτες ιατροί γαστρεντερολόγοι έχουν την δυνατότητα να νοσηλεύουν και να παρακολουθούν όλα τα γαστρεντερολογικά περιστατικά στην κλινική μας.