+357 22 410 100

Η Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) του νοσοκομείου μας είναι δυναμικότητας 6 κλινών και παρέχει νοσηλεία με 24ωρη παρακολούθηση/monitoring για κάθε ασθενή, μέσω κεντρικής κονσόλας παρακολούθησης των βασικών λειτουργιών.

Η ΜΑΦ νοσηλεύει κυρίως ασθενείς των οποίων η κλινική κατάσταση είναι επιβαρυμένη η ευμετάβλητη, όπως ασθενείς μετά από πολύωρες χειρουργικές επεμβάσεις. Είναι εξοπλισμένη με σύγχρονες συσκευές καταγραφής ζωτικών σημείων και κλινικών παραμέτρων, με πλήρη συλλογή μέσων και φαρμάκων ανάνηψης, συστήματα ελεγχόμενης χορήγησης ενδοφλέβιας αγωγής, καθώς και εφεδρικά συστήματα μηχανικής υποστήριξης.